Statistika

Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Kodu ja vabaaja vigastuste vältimine Tallinnas“ raames kogutud andmetest selgub, et:

  • ca pooled lastega seotud traumadest leiavad aset kodus.
  • Mänguväljakud, spordi- ja puhkealad, tänavad ja maanteed on kõrge traumaohuga piirkonnad
  • Turvaliseks võib pidada koole, lasteaedasid-, sõimesid ja ujulaid (organiseeritud järelvalve)

Peamisteks vigastuste liikideks on:
kukkumised, mürgistused, põletused ja autoõnnetused.


Projekti vedaja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koostatud ülevaade:

tallinn