Kasulikku lugemist

Mürgistuse vältimise ABC

 • ÄRA SEGA omavahel erinevaid kemikaale! Segud võivad osutuda ohtlikuks!
 • ÄRA SEGA kloori sisaldavaid tooteid (nt vahendid vanni-, kahhel-/keraamilise plaadi puhastamiseks, hallitustõrjeks, mõned nõudepesumasinas kasutatavad kemikaalid):
  • AMMONIAAGIGA või toodetega, mis seda sisaldavad (nt mõned klaasipuhastusvahendid)
  • HAPPELISTE toodetega (pH <2). Oht mürkgaasi tekkeks!
 • ÄRA VALA KEMIKAALI JOOGITAARASSE!
 • ÄRA HOIA KEMIKAALE kraanikausi all kapis, kust lapsed saavad kemikaalid kergesti kätte!
 • ÄRA HOIA RAVIMEID lastele kättesaadavates kohtades (öökapil, vannitoakapis, köögis laual)!
 • ÄRA JÄTA LAST JÄRELVALVETA! Lastele on ohtlikud ka: šampoonid, õhuvärskendajad, mitmed kosmeetikatooted (vesinik, liimid, lakid, geelid).Lapsed leiavad ravimeid kodust laua pealt, külaliste poolt maha ning toolile pandud kottidest. Samuti võivad tabletid vedeleda tänaval.

Info allikas:
Mürgistusteabekeskus
www.16662.ee

16662

 • HOIA puhastusvahendeid ja ravimeid suletud kapis või ruumis, mis on eemal toiduainetest ja mille juurde lastel pole ligipääsu.
 • JÄLGI, et külaliste kotid oleksid lastele kättesaamatus kõrguses, kuna võivad sisaldada ravimeid.
 • HOIA kemikaale ja ravimeid loetavate siltidega originaalpakendites:
  • tooteinfo, hoiatuslaused ning esmaabi soovitused tulenevad toote koostisest
  • ohtlik on kasutada toodet valesti või järgida vale toote järgi antud tegutsemisjuhiseid
  • õnnetusjuhtumi korral edasta pakendil olev info 16662-le.
 • HOIA kemikaali või ravimi valamiseks kasutatavaid mõõtetopse alati loputatuna. Nii väldid erinevate kemikaalide või ravimite segunemisest tulenevaid õnnetusi.
 • PEA MEELES sulgeda kemikaali- või ravimipudel koheselt peale kasutamist ning panna ära lastele kättesaamatusse kohta.
 • PEA MEELES, et rutiinsed koristustööd toimuvad ajal, mil lapsed ei asu samas ruumis.
 • PEA MEELES kasutada tugevalt happeliste (pH <2) või leeliseliste (pH >11,5) ainete puhul kaitsekindaid ja tagada koristatavates ruumides piisav ventilatsioon. Kemikaalide aurud on sissehingamisel mürgistuste põhjuseks.
 • ÕPETA LAPSELE RAVIMITE JA KEMIKAALIDEGA KAASNEVAID OHTE!
 • Jää rahulikuks.Tee kiiresti kindlaks lapse poolt allaneelatud aine või toode. Kui võimalik, leia kiiresti toote pakend, loe selle sildil olevat infot esmaabist ning helista Mürgistusinfoliinile tel 16662. Kui õnnetuse põhjustanud aine/toode pole teada või pakendil olev silt on loetamatu, helista koheselt Mürgistusinfoliinile. NB! Infoliinile on mõistlik helistada ka siis, kui peale õnnetust ei näi kannatanuga midagi juhtuvat. Koduses majapidamises kasutatavad puhastusvahendid ei pruugi põhjustada koheselt tõsiseid tervisekahjustusi. Anna infoliinile 16662 järgnev info:
  • toote ja tootja nimi
  • toote tüüp (pulber, vedelik, tablett, gaas vms)
  • toote koostis
  • mürgi organismi sattumise viis (suu-, hingamisteede-, naha kaudu)
  • aine kogus
  • mürgistuse toimumise aeg
  • kannatanu vanus, kehakaal, kasutatavad ravimid
  • info juba osutatud esmaabist ja kannatanu seisund antud hetkel

Järgi täpselt infoliinilt antavaid juhiseid.
NB! Küsi kindlasti üle, kui midagi jäi arusaamatuks!

Jälgi kannatanut ning anna muutustest koheselt teada.
NB! Lasteaias/koolis/hooldaja järelevalve all toimunud õnnetuse korral võta ühendust lapsevanematega ning informeeri neid juhtunust ja saadud tegevusjuhistest.

Kannatanu viimisel haiglasse või perearsti juurde võta kaasa õnnetuse põhjustanud toote/aine pakend!

Info allikas:
Mürgistusteabekeskus
www.16662.ee

16662

Viited

Tervise Arengu Instituut – www.tai.ee
Eesti Tervisedenduse ühing – www.tervis.ee
Mürgistusteabekeskus – www.16662.ee
Rahvakoolitus Elu – www.rkelu.ee
Terviseinfo – www.terviseinfo.ee
Ohutusõpe – www.ohutusope.ee

Trükised

Meediakajastus

Artikkel www.minulaps.ee