Liiklusohutus

MTÜ Aga Mina ja Maanteeameti koostöö algas väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga liitumisel, et kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. Selle koostöö edasiarendusena valmis veebikeskkond „Aga mina, liiklen ohutult”. Veebileht on suunatud eeskätt väikelaste vanematele ning laste ja nende vanematega tegelevatele õpetajatele. Meie eesmärk on toetada teid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisakate liiklejate kujundamisel. 360° liiklusohutuse projektis keskendutakse kolmele olulisele teemale: liiklusohutus lasteaia- ja kooliteel, koduõues ning sõidu- või raudtee ületusel. Veebilehel ringi vaadates ja erinevaid meediaid kasutades, on teil, head lapsevanemad ja õpetajad, võimalik saada olulist informatsiooni või koos lapsega vaadelda erinevaid liiklussituatsioone ja arutleda ohutu liikemise teemadel.


Valmis 2019 MTÜ Aga Mina ja Maanteeameti koostööna
Projektijuht: Getter Toome
Tehniline teostus: Ain Saare
Fotod: Ain Saare, Maanteeamet
Infotekstid: Maanteeamet ja TTJA

Vaata projekti