Põrandamäng “Aga mina”

Info ja tellimine

Getter Toome
Juhatuse liige – projektijuht
E-mail: getter@agamina.ee
Tel: 5645 8085

Põrandamängu hind on 280 eurot
(väljaspoole Tallinna kohaletoimetamisel lisandub 9 eurot kullerteenuse tasu)

“AGA MINA” PÕRANDAMÄNG ON ÕPPEVAHEND, MIS AITAB ÕPETAJATEL LÄBI VIIA VIGASTUSTE ENNETUSTEEMALISI VESTLUSRINGE.

“Aga Mina” loova põrandamängu eesmärk on mängu kaudu suurendada väikelaste teadmisi, kuidas vältida vigastuste tekkimist nii kodus, mänguväljakutel, rannas, matkalkui ka liikluses olles. Mängus osalejad saavad testida oma teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-, tule-, vee-, raudteeohutuse ning muude valdkondade vigastuste ennetamise osas. Mängu eesmärk ei ole lapsi “mulli sisse panna” ja võimalikke vigastuste tekkimisega seotud tegevusi keelata, vaid pigem õpetada neid ohte märkama ja teadvustama ning ohuolukorda teadlikult vältima.
Mängu sihtgrupiks on lasteasutuses käivad väikelapsed vanuses 3-7 eluaastat.

Kodu ja vaba aeg

Liikluskeskkond

Kuidas mängitakse

Mängu juhib mängujuht. Mängujuhil on mängu lihtne läbi viia ja see on mängitav rühmatööna või vestlusringina. Mängu on võimalik mängida erinevates 3-7 aastaste vanuserühmades. Mängus on küsimusi seitsme erineva teema kohta (põletused, mürgistused, kukkumised, liiklusohutus, vee- ja tuleohutus, raudteeohutus, muud vigastused) ning lisaks käitumisülesanded, häälülesanded ja mõistatused. Vastavalt laste vanusele, varasemale kogemusele ja oskustele, on mängujuhil võimalik mängukulgu erinevalt üles ehitada:

 • kasutada ainult mängulauda ja arutleda piltide põhjal erinevate situatsioonide ohutuse üle;
 • kasutada ainult mängukaarte ilma mängulauata;
 • keskenduda ühele konkreetsele teemale;
 • kasutada ainult jah/ei vastusega küsimusi
 • kasutada ainult käitumis- või häälülesandeid;
 • kasutada vaid mõistatusi;
 • kasutada ainult mängulaua kohta käivaid küsimusi;
 • käsitleda küsimusi ükshaaval;
 • kasutada oma äranägemise järgi kõiki eelpoolloetletud tegevusi.

Mängukomplektis on:

 • Mängujuhend (1 tk)
 • 12-ne väljaga mängulaud teemal “Kodu ja vaba aeg” (1 tk)
 • 12-ne väljaga mängulaud teemal “Liikluskeskkond” (1 tk)
 • JAH/EI vastusepulgad (24 tk)
 • Aga Mina tegelaskuju nukuna (1 tk)
 • CD “Aga Mina” lauluga (1 tk)
 • Mängukaardid A5 suuruses (144 tk) 10-nes eri kategoorias:
  • Põletused
  • Mürgistused
  • Kukkumised
  • Vee- ja tuleohutus
  • Liiklusohutus
  • Raudteeohutus
  • Muud vigastused
  • Käitumisülesanded
  • Häälülesanded
  • Mõistatused
 • Piltvastused mõistatustele A4 suuruses (20 tk)

Põrandamäng on välja töötatud koostöös erialaspetsialistidega:

Mürgistusteabekeskus, Päästeamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Liinirongid AS (Elron), MTÜ Operation Lifesaver Estonia, SA Tallinna Lastehaigla, Harjumaa tervisenõukogu.

Projekti rahastasid:

Hasartmängumaksu Nõukogu, Maanteeamet, Päästeamet, Eesti Liinirongid AS (Elron), TV3 ja Reach for Change.

Lasteaia nimi: Tallinna Linnupesa Lasteaed
Laste vanuserühm: 5-6 aastased
Mängus osalenud laste arv: 22
Õpetaja nimi: Reelika Lõhmus
Kuupäev: 25.08.2014

Lasteaia nimi: Kopli Lasteaed
Laste vanuserühm: 6-7 aastased
Mängus osalenud laste arv: 20
Õpetaja nimi: Triin Rau
Kuupäev: 27.08.2014


1. Kas mängujuhend oli arusaadav ja piisavalt selgitav mängu läbiviimiseks?

 • Jah. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Mängujuhend oli arusaadav ja õpetajale igati abiks mängu mängimisel. Mängujuhendisse võiks lisada soovituse, et tegemist on loovmänguga ning õpetaja võikski seda mängu võtta väga loovalt, st ehitada mängu üles oma arusaamise järgi, teades ja tundes oma rühma lapsi ning arvestades nende teadmistega ning laste/rühma eripäraga. Kopli Lasteaed

2. Kas küsimuste järel märgitud vastused olid selgitavad ja ammendavad?

 • Vastused olid selged ja konkreetsed ning küsimused annavad ka võimaluse mängu juhile tekitada vajadusel ka lisa arutelu. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Küsimuste järel märgitud vastused olid piisavad ning õpetaja jaoks informatiivsed. Kopli Lasteaed

3. Mis mängu juures meeldis?

 • Mängu juures meeldis see, et selle osi saab kasutada väga mitmel erineval moel, kasutades õppetegevuses ainult küsimuste kaarte , jah/ei pulki või mängulauda. Lastele meeldis küsimuste ise ette lugemine ja valimine ning jah/ei pulkade üleval hoidmine vastamise ajal. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Meeldis mängu idee, st see, et tegemist oli põrandamänguga kuna selline idee on uudne ning vähemalt meie lasteaias selliseid mänge ei ole. Veel meeldis “jah, ei” pulgakene ning ülesanded, kus lapsed said liikuda (nt kiige alt välja pugemise ülesanne). Samuti oli lastele meelepärane mängu maskott ning elevust tekitas see, et tegemist on tulnukaga teiselt planeedilt. Kopli Lasteaed

4. Kui pikalt võttis mängu läbiviimine aega (mängu alustamisest kuni lõpuni)?

 • Ligikaudu 1 tund. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Kogu tegevuse läbiviimine võttis aega 1h ja 10 minutit, kuid seda just seetõttu, et mina õpetajana lähenesin mängule loovalt ning muutsin veidikene mängu sisu. Tunni alguses tutvustasin lastele mängu maskotti ning lubasin lastel arvata, kes see tegelane olla võiks ning miks ta just meie planeedile sattus. Lisaks tegin ma mõistatuste blokist eraldi mängu ning lugesin lastele kõik mõistatused ette ning lasin piltide seast õigeid vastuseid otsida. Samuti pikendas aega mängu lõpus olev tagasisidering. Kui oleksin ainult mänginud põrandamängu 12 küsimusega, oleks mäng mahtunud etteantud piiridesse, st oleks aega võtnud u 40 minutit. Kopli Lasteaed

5. Kas mäng täidab eesmärki ja aitab käsitleda ohutusalaseid teemasid?

 • Mängu eesmärk on selge ja saab täidetud. Mäng aitab käsitleda ohtlike olukordi, mis võivad ette tulla nii kodus, kui ka lasteaias. Kuid selle asemel et lihtsalt öelda, et ei tohi, siis mängu käigus arutletakse ja analüüsitakse, miks ei tohi ja keda või kuidas appi kutsuda. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Mäng täidab kindlasti eesmärki ja pakub lastele avastamisrõõmu ning annab õpetajale hea aluse, samal ajal toetades õpetajat lastega erinevatel ohutusalastel teemadel vestlemisel. Kopli Lasteaed

6. Kas mäng oli sihtgrupile vastav ja eakohane?

 • Mäng oli vastav eale. Mängu juhina tuleks kindlasti arvestada ka rühma laste teadmistega ning vajadusel teatud sõnadele ja terminitele rohkem tähelepanu pöörata. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Õpetaja saab valida mängimiseks just oma rühma lastele sobivad küsimused, st on võimalus valida just laste vanuserühmale sobivaid küsimusi. Seega on õpetajal võimalus mäng just oma lasterühmale eakohaseks muuta. Kopli Lasteaed

7. Millised on Teie ettepanekud mängu täiendamiseks/muutmiseks?

 • Mängu läbi viies tuleks tähelepanu pöörata sellele, et liikumiskaardid vahelduksid küsimuste kaartidega.Meile sattusid peamiselt küsimuste kaardid ja lapsed väsisid istumisest üsna ruttu, nende tähelepanu hajus ja nad ei suutnud enam keskenduda mängule ja hakkasid nihelema. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Mängujuhendisse võiks lisada märkuse, et õpetaja ei peaks ülesannete vastuseid lastele paberi pealt ette lugema vaid juhendama vestlusringi nii, et lapsed jõuaksid ise õigete vastusteni ning siis on võimalus õpetajal ka lisada seda, mille peale lapsed vestlusringis ise ei tulnud.Samuti võiks lisada õpetajale soovituse mängu mängimise lõpetamisel teha väikene tagasisidering, st anda lastele kätte mängu maskott “Aga mina” ning lasta lastel öelda välja tarkusetera, mis nemad mängust enda jaoks meelde jätsid ja endaga kaasa võtsid. See aitab lastel saadud teadmisi kinnistada ning annab võimaluse maskotti ka oma käega katsuda, mis on laste jaoks alati väga oluline. Kopli Lasteaed

8. Muud kommentaarid ja tähelepanekud:

 • Et vältida segadust ning tähelepanu hajumist (et lapsed ei hakkaks pulgaga mängima) võiks õpetaja “jah, ei” küsimused ja pulkade kasutamise võimaluse jätta näiteks mängu lõppu ning jagada lastele pulgad kätte vahetult enne nende küsimustega tegelemist.
  Kopli Lasteaed

9. Kas soovitaksite põrandamängu ka teistele lasteaedadele?

 • Kuna mängu saab mängida nii terve rühmaga, kui ka väiksema grupiga, kasutada ainult küsimuste kaarte, jah/ei pulki või mängulauda, siis soovitan mängu ka teistele lasteaedadele. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Kindlasti soovitan mängu teistele lasteaedadele kuna mäng on väga tore ja uudne ning meeldis lastele. Lisaks tekitas mängu mängimine palju erinevaid emotsioone ning lapsed hakkasid mängus olevaid teemasid oma elus ette tulnud juhtumitega seostama. Kopli Lasteaed

10. Kas olete nõus ankeedis küsitud andmete ja tagasiside avaldamisega projekti kodulehel www.riveta.ee/agamina koos oma nimega?

 • Olen nõus. Tallinna Linnupesa Lasteaed
 • Jah. Kopli Lasteaed

Pilte mängust ja mängimisest