Väärtuspõhine eeskujuliikumine turvalise ja tervisest hooliva elukeskkonna kujundamisel.

Õppematerjalid ja koolitustegevused vigastuste ennetamisel.

© 2014 MTÜ Aga mina. Kõik õigused on kaitstud.
MTÜ Aga Mina eesmärgiks on väikelaste vigastuste vähendamine suurendades nii laste kui vanemate teadlikkust, juhtides tähelepanu võimalikele ohtudele meie igapäevases elukeskkonnas. Usume, et mida varem õpivad lapsed neid ümbritsevas elus varitsevaid ohte märkama ja ära tundma, seda harvem vajavad nad oma eluteel arstiabi.