Etendus “Aga mina”

Laste traumaennetuse temaatika leiab etenduses käsitlemist väga põneval ning lastele lihtsasti mõistetavas keeles – läbi hoogsa tegevuse ja mängimise. Ei mingit ülemäärast manitsemist ega ohtudele näpuga näitamist. Mänguhoos võib juhtuda nii mõndagi. Sellele vaatamata on mõned kohad ja mänguasjad teistest ohtlikumad ning seepärast on neid mõistlik vältida. Ja kui ikka midagi juhtuma peaks, siis peab lihtsalt teadma, kust abi otsida.

Lugu läheb lahti hoogsa pillimängu ja lauluga, milles kolm näitlejat etenduse temaatika kenasti lahti seletavad. Seejärel saame tuttavaks etenduse tegelastega, kelleks on ehitusmees AGO ja tema kass MATILDE. Loomulikult saavad nad suurepäraselt läbi ja neil on koos väga lõbus. Kuigi AGO on ehitusplatsil kehtivate ohutusnõuetega kenasti kursis, kannab kiivrit ja töökindaid, jätab ta ometi pannile löödud munad sinna kõrbema ning need tulevad meelde alles siis, kui terve tuba on paksult suitsu täis. Hetkelises meeltesegaduses viskab AGO kõrbema läinud munad lahtisest aknast välja. Kes oleks osanud arvata, et need nii kaugelt tulnud külalisele otse pähe kukuvad. Loomulikult tõttavad AGO ja MATILDE oma mõtlematut tegu heastama ja tormavad tänavale. Tagasi tulevad nad aga etenduse peategelase tulnukas AGA MINA´ga.

Aga Mina on väga iseäralik tüüp. Ta tuli oma koduplaneedil toimuvast maavärinast puhkama. Nimelt oli ta kuulnud, et meil siin mingeid maavärinaid ei ole ja elu on väga turvaline. Loo käigus saavad aga nii Aga Mina kui etendust jälgivad lapsed teada, et ohud varitsevad meid igal pool ja erinevalt maavärinast on neid ohtusid tänu oskuslikule käitumisele võimalik vältida.

Etenduses räägitakse lahti ohud, mis võivad tekkida:

 • riiulile ja aknalauale turnides;
 • pesuvahendit juues;
 • tundmatuid ravimeid tarvitades;
 • palja käega kuuma teekannu tõstes;
 • mobiiltelefoniga õues rääkides jne.

Etenduse käigus õpivad lapsed koos Aga Mina´ga õigeid valikuid tegema, et tekkida võivaid traumasid ennetada. Lapsedki võiksid pärast etenduse vaatamist endalt küsida: “AGA MINA? Kuidas toimiksin mina nendes olukordades nii, et ma terveks jääksin”? Kui nii peaks minema, siis on etendus oma eesmärgi täitnud.

Etenduse lõpus korratakse koos lastega üle kõik saadud teadmised ja lauldakse lõpulaul.

Head vaatamist ja kaasaelamist!

Etenduse tellimine

Lasteteater Sõber
Tanel Bergman
Tel 5691 8211
E-mail: teater@riveta.ee

Etenduse tunnuslaul

Laulusõnad

“On asju, mida katsuda ei tohi,
on hetki millal vaatama pead ette.
On kohti kuhu ükski laps ei roni,
no näiteks aknale või sügavasse vette.

Aga Mina saaks kõigega hakkama,
käppadele võiks kassina kukkuda.
Maakeral nooruslik hing on sees,
jalge all pallina pöörleb see.

On raske seda kõike hoida meeles,
ja ununema kipub tihti see,
ning pärast õnnetust meil alatasa keelel,
oi palun vabandust ma enam nii ei tee.

Aga Mina võiks imesid oodata,
kuni aeg omasoodu saab voolata.
Iga päev tähti taevast võib langeda,
jäävad särma vaid kõige kangemad,
jäävad särma vaid kõige kangemad.

Pilte etenduselt

Tagasiside etendusele

Hinda etendust üldiselt (stsenaarium, ülesehitus jne):

 • Stsenaariumi ülesehitus on hea, mis on väga õpetlik lugu kõigile!
  Tsirguliina rahvamaja
 • Suurepäraselt ülesehitatud, lihtsate ja väheste vahenditega etendatud, emotsionaalne, lastele eakohane ja igati vajalik ja õpetlik lugu!
  Tapa lasteaed Pisipõnn
 • Lihtne, huvitav, mitmekesine. Tegelaste valik oli hea: inimene, loom, tulnukas.
  Tallinna Lauliku Lasteaed

Näitlejate tegevus (professionaalsus, kontakt auditooriumiga jne):

 • Trupp , kes viimastel aastatel on külastanud Tsirguliina rahvamaja. on alati oodatud ja juba teatakse. Pidevalt suheldakse lastega (pealtvaatajatega), mis teebki etenduse vaatamise huvitavamaks ja antakse võimalus lastel kaasa teha(rääkida, hõigata vms).
  Tsirguliina rahvamaja
 • Suurepärane! Emotsionaalsed, säravad tegelased. Lastega saavutasid kohe väga hea kontakti.
  Tapa lasteaed Pisipõnn
 • Näitlejate professionaalsus oli nauditav – suutsid nappide vahenditega kujutada kõikvõimalikke asju. Läbi küsimuste-vastuste kaasati lapsi etendusse piisavalt. Lapsed olid väga aktiivsed. Lasteteater “Sõber” on alati oodatud meie lasteaeda etendusi andma!
  Tallinna Lauliku Lasteaed

Etenduse sobivus ja mõju sihtgrupile (5-10a):

 • Etendus sobib alates 4 …….isegi 13—14).
  Aga pigem 4 – 12
  Tsirguliina rahvamaja
 • 5-7 aastastele lastele oli küll igati eakohane. Huvi püsis etenduse lõpuni. Etendus tekitas lastes palju küsimusi ja elulisi seoseid, nii et teema käsitlemine jätkus kuni lasteaiast kojuminekuni (ja koduski, teatasid mõned lapsevanemad).
  Tapa lasteaed Pisipõnn
 • Lapsed vaatasid tegelikult huviga. Võib-olla võiks kestus olla veidi lühem, nt 30 min. Lõpus hakkasid lapsed veidi nihelema. Meie lasteaia vanema rühma lapsed oleksid oodanud rohkem “raskemaid juhtumeid”, sest nad läbisid sügisel 2-kuulise laste esmaabikoolituse ja neile tundus etenduses käsitletu liiga tuttav ja pakkus vähem põnevust. Noorematelt lastelt (3-6 a )saadud tagasiside oli positiivne – etendus oli nende jaoks põnev ja huvitav.
  Tallinna Lauliku Lasteaed

Kas väikelastele suunatud traumaennetusalane etendus “Aga Mina” suurendab/kinnitab laste teadlikkust etenduses käsitletud teemade osas?

 • Kindlasti suurendab, Koheselt, kes ei lahkunud pärast etenduse  lõppu , jäädes bussi ootama, hakati lastega kasvataja poolt lahti arutama etenduses olnuid juhtumeid,,,, Igati hea arusaamine
  Tsirguliina rahvamaja
 • Kindlasti suurendab. Ohtudest ja nende ennetamisest hakkame lasteaias    juba üsna varakult lastega rääkima, arutlema jms. “Aga Mina” oli nii mänguline ja lastepärane – kindlasti parim viis eelnevate teadmiste kinnistamiseks.
  Tapa lasteaed Pisipõnn
 • Jah, kindlasti. Nii suurendab kui ka kinnistab. Mängulises vormis saadud teadmised salvestuvad lastel kõige paremini.
  Tallinna Lauliku Lasteaed

Kas soovitaksite etendust ka teistele lasteasutustele? Põhjenda vastust:

 • See oleks suur miinus, kui ei soovitaks. Tänu sellistele etendustele, nii paljudki lapsed oskavad pärast etendust ka kodus vanematele öelda,, (näiteks: kuuma potti ära võta paljaste kätega …)…, millised ohud valitsevad meie ümber.
  Tsirguliina rahvamaja
 • Kindlasti. Läbi nii emotsionaalse ja mängulise tegevuse kinnistub lapses kogu vajalik info kõige paremini. Ja vähem tähtis pole ka see, et etendus oli tore, lõbus ja valmistas lastele palju rõõmu.
  Tapa lasteaed Pisipõnn
 • Ja, kindlasti, sest tegemist õpetliku, mitmekesise, lihtsalt jälgitava ning lapselikus vormis etendusega. Meie lapsed ja õpetajad jäid väga rahule.
  Tallinna Lauliku Lasteaed

Hinda etendust üldiselt (stsenaarium, ülesehitus jne):

 • Suurepärane! Väga professionaalselt olid kokku pandud tõsised teemad ning peen huumor, mis sobis nii lapsele kui ka täiskasvanule.
  Harju Maavalitsus– Nele Kunder
 • Väga hea.
  Mustamäe LOV– Riina Jõgi
 • Kaasahaarav, sobiva tempoga, tähelepanu ei haju vaatamata erinevate teemade kajastamisega.
  Mürgistusteabekeskus– Mare Oder

Näitlejate tegevus (professionaalsus, kontakt auditooriumiga jne):

 • Näitlejad olid väga professionaalsed – suurepärane ja ilmekas esinemine. Mulle meeldis, et kontakt auditooriumiga oli mõõdukas ning puudus liigne pealetükkivus.
  Harju Maavalitsus – Nele Kunder
 • Näitlejad on jätkuvalt professionaalsed ja nende rõõmus ning särav esinemine loob pideva kontakti lastega.
  Mustamäe LOV – Riina Jõgi
 • Nutikas atribuutide kasutamine. Usun, et auditooriumiga suhtlemise osakaal oli optimaalne.
  Mürgistusteabekeskus – Mare Oder

Etenduse sobivus ja mõju sihtgrupile (5-10a) sh etenduse sobivus nooremale ja vanemale auditooriumile, määra vanuse piirid:

 • Minu hinnangul on 5-10 väga sobiv sihtgrupp. Nooremate jaoks oleks etenduses võib-olla liiga palju informatsiooni ning murdeealistele sobiks ilmselt veidi teistsugune lähenemine.
  Harju Maavalitsus – Nele Kunder
 • Iga vanus mõistab omamoodi. Kes rohkem, kes vähem, aga uusi teadmisi saab kindlasti.
  Mustamäe LOV – Riina Jõgi
 • Sihtgrupile kindlasti sobiv, tasuks pedagoogidega arutada, et ehk isegi 4-aastased oleks publik? Samuti 11-12- aastased?
  Mürgistusteabekeskus – Mare Oder

Kas väikelastele suunatud traumaennetusalane etendus “Aga Mina” suurendab/kinnitab laste teadlikkust etenduses käsitletud teemade osas?

 • Jah, kuid väga oluline on ka etendusele järgnev selgitustöö.
  Harju Maavalitsus – Nele Kunder
 • Arvan küll.
  Mustamäe LOV – Riina Jõgi
 • Kahtlemata
  Mürgistusteabekeskus – Mare Oder

Kas soovitaksite etendust ka teistele lasteasutustele? Põhjenda vastust:

 • Soovitan. Antud etendus on meelelahutuslik ning samal ajal käsitleb ka olulisi teemasid – eelkõige traumade ennetus aga ka sotsiaalsed oskused jms.
  Harju Maavalitsus – Nele Kunder
 • Juba ühele lasteiale soovitasin.
  Mustamäe LOV – Riina Jõgi
 • Koolitada tasub lapsi, ehk koolitavad siis ka vanemaid. Suurim kasutegur on laste silmaringi ja ohuteadlikkuse suurendamisel. Kahjustused lapseeas omavad suuremat mõju inimese edasisele elukäigule ja -korraldusele. Ka finantsilises mõttes, peale isikliku õnnekoefitsendi 🙂
  Mürgistusteabekeskus – Mare Oder

Tegijad

erki-aule

Erki Aule

lavastaja
erki@salong-teater.ee

priit

Priit Öövel

näitleja / tulnukas AGA MINA
vidrik@riveta.ee

“Kui kasvõi ühel lapsel jääb Aga Mina meenutades õnnetusse sattumata, on mu roll õnnestunud!

jana

Jana Volke

kostüümimeister

tanel

Tanel Bergmann

näitleja / ehitaja AGO
tanel@riveta.ee

“Tasub olla tähelepanelik ja õppida ka teiste vigadest!”

kadri

Kadri Bergmann

näitleja / kass MATILDE
kadri@riveta.ee

“Õnnetus ei hüüa tulles! Hoidke teineteisel silma peal!

ain

Ain Saare

kujundaja
info@ain.ee

“Parim viis õppimiseks on õpetlik mängimine. Sõbrad saavad sellega väga hästi hakkama.