web maker software
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Jaanuar 2018

Aga mina

AGA MINA TEAN PEREARSTI NÕUANDETELEFONI 1220

Häirekeskuse andmetel helistab ligi kolmandik abivajajatest kiirabisse terviseprobleemiga, mis ei vaja kiiret ja elupäästvat sekkumist. Iga päev helistavad inimesed ka paljudesse perearstikeskustesse saamaks nõu ja abi arstilt või õelt ja teavet tervishoiukorralduse kohta. On aga veel üks võimalus esmase nõu saamiseks, mida saab kasutada 24 tundi ööpäevas ning seda nii eesti kui vene keeles. See on perearsti nõuandetelefon 1220, kus kogemustega nõustajad - pereõed ja perearstid abivajajate kõnedele vastavad.

Korraldaja: Eesti Haigekassa

Aga mina

TUNNUSMÄRK

Kandes valge õhupalli kujutisega "Aga mina" sõnumiga rinnamärki näitad, et toetad oma eeskuju ja tegevusega turvalise tuleviku loomist. Rinnamärgi võite leida Aga Mina kingituse tegijate poolt läbiviidavatelt sündmustelt. Samuti on võimalik neid soetada
(al 10 tk) kirjutades meile aadressil kingitus@agamina.ee

VARASEMAD TEGEVUSED

November-detsember 2017

Mobirise

EV100 KINGITUSE AGA MINA AVAMINE

11.11. 2017
Korraldaja: programmi meeskond

Mobirise

AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE

Nov-dets 2017
JUST FILMi programm
Korraldajad: Just Film ja PÖFF

Mobirise

AGA MINA KUULAN LAST

Nov-dets 2017
Korraldajad: Just Filmi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu ning lasteombudsmani esindajad.

Mobirise

AGA MINA MÄRKAN LAST

November 2017
Korraldaja: Lastekaitse Liit

Mobirise

Aga mina teen kodu ohutuks

Detsember 2017
Korraldaja: Päästeamet

Mobirise

Aga mina lasen rongi läbi. Mind oodatakse jõuluks koju.

Detsember 2017
Korraldaja: Operation Lifesaver Estonia

Mobirise

Aga mina usun nooresse

Detsember 2017
Korraldaja: Eesti ANK

Mobirise

Aga mina aitan noore unistusi ellu viia

Detsember 2017
Korraldaja: Eesti ANK

Mobirise

Aga mina täidan ühe lapse jõulusoovi


Detsember 2017
Korraldaja:
Eesti Ettevõtlike Noorte Koda (JCI)

Mobirise

Miks me seda teeme?

Visioon: ÜKS RIIK - ÜKS VÄÄRTUSRUUM
Missioon: toetame ja oleme eeskujuks teadlike ning turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemisel

Ühistegevuste eesmärk on suurendada elanikkonna ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades.
Täiendavad eesmärgid:

  • Käivitada ühiskonnas arutelu teemal, millised on turvalise tuleviku loomisel riigi tegevused ja millist rolli (vastutust) kannab iga inimene ise.
  • Võimendada väärtuspõhiseid otsuseid.

Millal me seda teeme?

Kingituse avame 11.11.2017. Kingituse tegijad viivad oma tegevusi läbi kokkulepitud perioodidel kuni 31.12.2018 

Aga mina tahan ka liituda

Aga Mina on erinevate osapoolte poolt läbiviidavate sündmuste ja kampaaniate kogum, mille ühisosaks on ühine kommunikatsioonistrateegia. Aga Mina kingituse tegemises osalevad organisatsioonid valmistavad iseseisvalt ette kampaaniad ja tegevused, kasutades olemasolevaid Aga Mina tunnuselemente. Aga Mina sõnumid ja tegevuste läbiviimise ajagraafikud kooskõlastatakse Aga Mina toimkonnaga.

Aga Mina ühistegemistega on oodatud liituma erinevate valdkondade eestvedajad nii riigi kui ka erasektorist, kelle tegevus on ühel või teisel moel suunatud väikeste laste ning nende tugivõrgustiku ja tervise hoidmisele või turvaliste valikute sh keskkonna kujundamisele. 

Liituja saab õiguse kasutada Aga Mina logo ja sõnumit ning liituja poolt läbiviidav sündmus või kampaania avaldatakse Aga Mina kodulehel.

Aga Mina projektiga liitumiseks saada meile e-kiri: kingitus@agamina.ee
Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina