build own website
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Aprill 2018

Aga mina

AGA MINA OLEN KIIRUSJÄLGIJA

Juhid ei teadvusta kiiruseületamise ohtlikkust
Maanteeameti poolt 2017. aasta septembris läbi viidud küsitlusuuringu andmetel järgib alati kehtivat kiirusepiirangut vaid 21% sõidukijuhtidest. Maanteeameti püsiloenduspunktide andmetel on suvekuudel kiiruseületajate arv lausa 60% suurem kui teistel kuudel. 

Korraldaja: Maanteeamet

Mobirise

AGA MINA HOOLIN JA MÄRKAN

Algas lasteabitelefoni 116111 teavituskampaania „Aga mina HOOLIN ja märkan“, millega soovitakse julgustada lapsi ja noori hoolimisest ja märkamisest rääkima, seda väljendama ja tähele panema nii iseenda, lähedaste kui ümbritseva suhtes.

Korraldaja: Lasteabi.ee

Mobirise

AGA MINA SEIKLEN LINNAS OHUTULT

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütred ja Noored Kotkad – avatud tegevuste reas üks selleaastaseid olulisemaid on üleriigiline seiklusmäng „Ristmik“, mis toimub samaaegselt Eesti suurimate linnades ja kogukonnakeskustes.

Korraldaja: Kaisteliit

Mobirise

AGA MINA LOON LAPSELE TURVALISE KODU

Koolituste eesmärk on suurendada lapsevanemate ja last ümbritsevate täiskasvanute teadlikkust vigastuste vältimisest koduses keskkonnas.

Korraldaja: MTÜ Aga Mina

Mobirise

AGA MINA INNUSTAN ÕPPIMA

Innove sõnumid „Aga mina…. innustan õppima!“ ja „Jätka oma õpinguid ja vii oma unistused täide!“ on „Aga mina“ egiidi all avalikus ruumis nähtavad 29. märtsist 25. aprillini.

Korraldaja: SA Innove

Aga mina

TUNNUSMÄRK

Valge õhupalli kujutisega “Aga Mina” rinnamärgi kandja näitab, et toetab oma eeskuju ja tegevusega turvalise tuleviku loomist. Rinnamärke jagavad kingituse tegemises osalevad organisatsioonid.

VARASEMAD TEGEVUSED

Loetelu ja viitelingid Aga Mina eeskujukampaaniatele

November
EV100 KINGITUSE AGA MINA AVAMINE
/ 11.11. 2017 / Korraldaja: programmi meeskond

November–Detsember
AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE  / JUST FILMi programm / Korraldajad: Just Film ja PÖFF

AGA MINA KUULAN LAST / Just Film, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu ning lasteombudsmani esindajad.

AGA MINA MÄRKAN LAST / Lastekaitse Liit

Detsember
AGA MINA TEEN KODU OHUTUKSPäästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU / Operation Lifesaver Estonia

AGA MINA USUN NOORESSE! / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

AGA MINA AITAN NOORE UNISTUSI ELLU VIIA  / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Mobirise

VIDEOD

AGA MINA TEAN PEREARSTI NÕUANDETELEFONI

Jaanuar 2018
Korraldaja: Eesti Haigekassa

AGA MINA TEEN KODU OHUTUKS

Detsember 2017
Korraldaja: Päästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE KOJU.

Detsember 2017
Korraldaja: Operation Lifesaver Estonia

Mobirise

MIKS ME SEDA TEEME?

Visioon: ÜKS RIIK - ÜKS VÄÄRTUSRUUM
Missioon: toetame ja oleme eeskujuks teadlike ning turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemisel

Ühistegevuste eesmärk on suurendada elanikkonna ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades.
Täiendavad eesmärgid:

  • Käivitada ühiskonnas arutelu teemal, millised on turvalise tuleviku loomisel riigi tegevused ja millist rolli (vastutust) kannab iga inimene ise.
  • Võimendada väärtuspõhiseid otsuseid.

MILLAL ME SEDA TEEME?

Kingituse avame 11.11.2017. Kingituse tegijad viivad oma tegevusi läbi kokkulepitud perioodidel kuni 31.12.2018 

Aga mina tahan ka liituda

Aga Mina on erinevate osapoolte poolt läbiviidavate sündmuste ja kampaaniate kogum, mille ühisosaks on ühine kommunikatsioonistrateegia. Aga Mina kingituse tegemises osalevad organisatsioonid valmistavad iseseisvalt ette kampaaniad ja tegevused, kasutades olemasolevaid Aga Mina tunnuselemente. Aga Mina sõnumid ja tegevuste läbiviimise ajagraafikud kooskõlastatakse Aga Mina toimkonnaga.

Aga Mina ühistegemistega on oodatud liituma erinevate valdkondade eestvedajad nii riigi kui ka erasektorist, kelle tegevus on ühel või teisel moel suunatud väikeste laste ning nende tugivõrgustiku ja tervise hoidmisele või turvaliste valikute sh keskkonna kujundamisele. 

Liituja saab õiguse kasutada Aga Mina logo ja sõnumit ning liituja poolt läbiviidav sündmus või kampaania avaldatakse Aga Mina kodulehel.

Aga Mina projektiga liitumiseks saada meile e-kiri: kingitus@agamina.ee
Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina