best web design software
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Veebruar 2018

Mobirise

AGA MINA OSKAN ANDA LASTELE ESMAABI


Üle Eesti on paljud organisatsioonid liitunud kampaaniaga Aga Mina, et teha Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks kingitus. Käesoleva aasta alguses liitus kampaaniaga ka MTÜ RuaCrew, korraldades lapsevanematele esmaabi koolitusi, ennetades seeläbi õnnetusjuhtumeid laste seas ning tõstes lapsevanemate teadlikkust lapse esmaabis.

Korraldaja: MTÜ RuaCrew

Mobirise

AGA MINA OSKAN TEHA HÄDAABIKÕNET


Häirekeskuse tegevused algavad 9. veebruaril, mil toimub Häirekeskuse Euroopa 112 päeva avaüritus. Üritusel on oluline osa nende laste tänamisel ja esiletõstmisel, kes on teinud eeskujulikud hädaabikõned. Hädaabikõnede tegemisel on lapsed märkajate ja abikutsujatena täiskasvanutele eeskujuks ning tunneme laste üle uhkust.

Korraldaja: Häirekeskus

Mobirise

AGA MINA OSKAN UJUDA


Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Ujumisliit kingivad eeskuju ja väärtuskampaania „Aga mina oskan ujuda” raames Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks ujumise õppevideod.

Korraldaja: Eesti Ujumisliit

Mobirise

AGA MINA OLEN TARGALT INTERNETIS


Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Korraldaja: Lastekaitse Liit

Aga mina

TUNNUSMÄRK

Kandes valge õhupalli kujutisega "Aga mina" sõnumiga rinnamärki näitad, et toetad oma eeskuju ja tegevusega turvalise tuleviku loomist. Rinnamärgi võite leida Aga Mina kingituse tegijate poolt läbiviidavatelt sündmustelt. Samuti on võimalik neid soetada
(al 10 tk) kirjutades meile aadressil kingitus@agamina.ee

VARASEMAD TEGEVUSED

Loetelu ja viitelingid Aga Mina eeskujukampaaniatele

November
EV100 KINGITUSE AGA MINA AVAMINE
/ 11.11. 2017 / Korraldaja: programmi meeskond

November–Detsember
AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE  / JUST FILMi programm / Korraldajad: Just Film ja PÖFF

AGA MINA KUULAN LASTJust Film, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu ning lasteombudsmani esindajad.

AGA MINA MÄRKAN LAST / Lastekaitse Liit

Detsember
AGA MINA TEEN KODU OHUTUKSPäästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU / Operation Lifesaver Estonia

AGA MINA USUN NOORESSE! / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

AGA MINA AITAN NOORE UNISTUSI ELLU VIIA  / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Mobirise

VIDEOD

AGA MINA TEEN KODU OHUTUKS

Detsember 2017
Korraldaja: Päästeamet

AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE KOJU.

Detsember 2017
Korraldaja: Operation Lifesaver Estonia

Mobirise

Miks me seda teeme?

Visioon: ÜKS RIIK - ÜKS VÄÄRTUSRUUM
Missioon: toetame ja oleme eeskujuks teadlike ning turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemisel

Ühistegevuste eesmärk on suurendada elanikkonna ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades.
Täiendavad eesmärgid:

  • Käivitada ühiskonnas arutelu teemal, millised on turvalise tuleviku loomisel riigi tegevused ja millist rolli (vastutust) kannab iga inimene ise.
  • Võimendada väärtuspõhiseid otsuseid.

MILLAL ME SEDA TEEME?

Kingituse avame 11.11.2017. Kingituse tegijad viivad oma tegevusi läbi kokkulepitud perioodidel kuni 31.12.2018 

Aga mina tahan ka liituda

Aga Mina on erinevate osapoolte poolt läbiviidavate sündmuste ja kampaaniate kogum, mille ühisosaks on ühine kommunikatsioonistrateegia. Aga Mina kingituse tegemises osalevad organisatsioonid valmistavad iseseisvalt ette kampaaniad ja tegevused, kasutades olemasolevaid Aga Mina tunnuselemente. Aga Mina sõnumid ja tegevuste läbiviimise ajagraafikud kooskõlastatakse Aga Mina toimkonnaga.

Aga Mina ühistegemistega on oodatud liituma erinevate valdkondade eestvedajad nii riigi kui ka erasektorist, kelle tegevus on ühel või teisel moel suunatud väikeste laste ning nende tugivõrgustiku ja tervise hoidmisele või turvaliste valikute sh keskkonna kujundamisele. 

Liituja saab õiguse kasutada Aga Mina logo ja sõnumit ning liituja poolt läbiviidav sündmus või kampaania avaldatakse Aga Mina kodulehel.

Aga Mina projektiga liitumiseks saada meile e-kiri: kingitus@agamina.ee
Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina