build a website for free
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Aga mina

AGA MINA SEIKLEN SUVEL SÕPRADEGA

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste sellesuvine suurlaager SPEKTER pakub osalejaile, keda on kokku tulemas tublisti üle tuhande, kasulikku vaba aja sisustamise võimalust, et saada edaspidiseks kaasa vajalikke teadmisi-oskusi-kogemusi. Laager on Lammasmäel 9.-13.juulini 2018.

SPEKTRIS luuakse noortele võimalusi panna oma suvi särama, so teha loovtööd, katsetada meeskonnatööd, pingutada spordisaavutuste nimel, suhelda nutivahenditeta, käia matkamas ja ekskursioonil. Eestile omaselt ühiselt laulda ja tantsida. Meil on väliskülalisi Poolast Trzebinia Koolist ja Leedust Šaulių Sajunga organisatsioonist.

Mida pakume noorele?
- võimalust saada päriselt sõpru üle Eesti ja välismaalt;
- võimalusi eneseteostuseks väljakutsete võtmes: sport, tants, matkad, laulmine jne;
- tutvuda riigikaitselises organisatsioonis tegutsemise variantidega

Mida pakume noortejuhile ehk tegelikult igale tahtmist täis täiskasvanule?
- laiendada oma tutvusringkonda üle Eesti, saada parem kontakt noortega ehk panustada riigikaitsesse läbi noortetöö tegemise;
- saada koolitust ja varustust, mis on noortega tegelejale vajalik;
- hankida emotsioone, mis on asjadest palju olulisemad.

Täpsem info suurlaagri SPEKTER kohta on jälgitav sotsiaalmeediast: Spekter – Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariiklik suurlaager

#spekter #EV100 #kodututred #nooredkotkad

Tule meiega, avasta enda parem ja kõigega hakkamasaav mina! 


Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina