free site design templates
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Aga mina

AGA MINA OLEN NOORSOOTÖÖTAJA

Iga noorsootöötaja on eeskuju, teisiti ei ole võimalik noortega noorsootööd teha. Läbi isikliku näite viiakse väärtused noorteni, süvendatakse arusaamu õigest ja valest, heast ja halvast, kogetakse koos ja lähenetakse individuaalselt. Ikka selleks, et tulevik oleks lootusest tulvil, et ohud oleks minimiseeritud ning et noortel oleks võimalusi enam. 

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 7.märtsil arendusseminari, kus arutletakse teemal, kuidas näha erinevatel ametikohtadel eri nimetuste all töötajates „noorsootöötaja ühisosa“. Mida hetkel noorsootöötaja vajab? Kuidas ta saab kogukonnale enim väärtust luua? Mil moel ta noortel aitab täiskasvanuks tõusta? 

Seminaril „Kes on noorsootöötaja?“ on toimumiskohaks seekord Tallinn; seminarile registreerumine veebruari lõpuni. Infot saab veebist: www.enk.ee või kirjutades meilile: info@enk.ee

Eesti Noorsootöötajate Kogu ühendab noorsootöötajaid ja huvijuhte, kes tegutsevad noortevaldkonnas tööalaselt või vabatahtlikuna. Kogu eesmärk on noorsootöö ja noorsootöötajate professionaalne arendamine. 

Iga Kogu liige on eeskuju, sest ta on noorsootöötaja, kes on noorte jaoks olemas, kes räägib kaasa noorsootöö valdkonna arendamises ja korraldamises; kes osaleb aktiivselt valdkonna koolitustes, kes toetab teisi kolleege, kes otsib ise vajadusel uut infot, kes on noortega koos, et otsida lahendusi täisväärtuslikumaks eneseteostuseks.  

Kogu ootab piksilmi uusi liituvaid noorsootöötajaid, kellega koos suudame rohkem ära teha noorte jaoks üle Eesti!

Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina