Go to Top

Algavad koduohutuse koolitused “Aga Mina loon lapsele turvalise kodu”

Koolituste eesmärk on suurendada lapsevanemate ja last ümbritsevate täiskasvanute teadlikkust vigastuste vältimisest koduses keskkonnas.

Koolituse sihtgrupiks on eeskätt 0-3 aastaste laste vanemad (sh beebiootel pered) ja nende lähikondsed, kuna selles vanuses vastutab lapse turvalisuse eest eelkõige lapsevanem. 50% nimetatud vanuses lastega toimuvatest õnnetustest juhtub kodus ning on seotud sellega, et selles vanuses laps viibibki suurema osa ajast kodus koos oma vanematega. Kahjuks lasub aga kogu vastutus lapsevanema õlul, et keskkond lapse jaoks turvaliseks kujundada. Seetõttu on väga oluline lapsevanema ohutusalane teadlikkus.

Koolitusel räägime nii kukkumiste, mürgistuste, põletuste ennetusest kui ka tuleohutusest ning selle tulemusel soovime ära hoida just hooletusest ja teadmatusest põhjustatud vigastusi.

Koolitused toimuvad ajavahemikus 17.04-30.04.2018 Eesti eri paigus. Täpsemat infot koolituste toimumise kohta jagame MTÜ Aga Mina Facebooki lehel. Koolitusel osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud ja osalemine toimub eelneva registreerimise alusel aadressil getter@agamina.ee.

  • 17. aprill kell 18.00 Mõmmila perekeskus,Tulika 19, C korpus, Tallinn, Harjumaa
  • 21. aprill kell 11.00 Navi seltsimaja, Navi küla, Võrumaa
  • 22. aprill kell 16.00 Paide päästekomando, Põllu 23, Paide, Järvamaa
  • 24. aprill kell 18.00 Mõmmila perekeskus, Tulika 19, C korpus, Tallinn, Harjumaa
  • 25. aprill kell 18.00 Hiirekese perekeskus, Haapsalu mnt 31, Keila, Harjumaa
  • 26. aprillil kell 18.00 Rae kultuurikeskus, Aruküla tee 9, Jüri, Harjumaa (kohviku ruum)
  • 27. aprill kell 17.00 Kihelkonna koolimaja, Kooli 1, Kihelkonna, Saaremaa
  • 28. aprill kell 12.00 Sakste maja, Tallinna maantee 23, Lihula Pärnumaa
  • 30. aprill kell 18.00 Märjamaa noortekeskus, Pärnu maantee 58, Raplamaa

Koolitusi viib läbi MTÜ Aga Mina projektijuht Getter Toome kaasates ka erinevate valdkondade eksperte.

Programmi ettevalmistamine toimus koostöös ekspertidega Päästeametist, Mürgistusteabekeskusest, Haigekassast jne. Koolitust korraldab MTÜ Aga Mina ning rahastab Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

Tule osale koolitusel ning saa teada, kuidas oma kodus ära hoida õnnetusi, mis võiksid juhtuda pelgalt teadmatusest või hooletusest!

Koduohutuse koolitused on MTÜ Aga Mina poolne tegevus EV100 kingituse Aga Mina eeskujukampaania raames. Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Lisainformatsioon:
Getter Toome
MTÜ Aga Mina
Tel: 5645 8085
E-post: getter@agamina.ee
FB: www.facebook.com/agamina2014

AGA MINA?