how to make a website
Mobirise

OLEN EESKUJUKS

Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Aga mina

AGA MINA MINA EI NÄPI

Me kõik tahame end oma kodus turvaliselt tunda. Kui tihti mõtleme aga sellele, millised ohud ja miks võivad meid meie kodus varitseda? Mida ja kuidas tuleb koduses keskkonnas teha, et nii kodu ise kui ka seadmed, mida kasutame, oleksid töökorras ja ohutud.

Tehnilise Järelevalve Amet liitus eeskujukampaaniaga AGA MINA just sel eesmärgil, et tõsta koduomanike ohutusalast teadlikkust ning ennetada õnnetusi. Kampaania tunnuslauseks on „AGA MINA ISE EI NÄPI“, sest meie kodudes on palju selliseid süsteeme (elektripaigaldised, gaasipaigaldised, automaatsed garaažiuksed, ehitiste konstruktsioonid), mis vajavad erialase pädevusega spetsialistide kaasamist. Teatud süsteemide puhul on ise tegemine täiesti keelatud.

Vaata lisaks - www.tja.ee/et/koduohutus

Kontakt
Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee  
www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A,
10614 Tallinn


Elektripaigaldis

Vananenud elektrisüsteem või valesti/halvasti tehtud ühendused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Samasugused tagajärjed võivad olla ka kahjustatud isolatsiooniga elektrijuhtme ning lahtiste või katkiste pistikute, pistikupesade ja lülitite kasutamise korral. Lase pädeval spetsialistil kontrollida oma kodu elektrisüsteeme. Puuduste kõrvaldamiseks telli elektritööd üksnes pädevalt spetsialistilt.

Garaažiuksed

Automaatselt üles – alla avanevad ja sulguvad garaažiuksed teevad meie elu mugavaks, kuid avarii korral osutuvad need väga ohtlikuks. Purunenud ja alla kukkuv garaažiuks võib kahjustada vara, aga tekitada ka inimesele eluohtlikke vigastusi. Järgi automaatukse kasutus- ja hooldusjuhiseid ning lase pädeval spetsialistil teha perioodiliselt hooldustöid.

Gaasipaigaldis kodus

Valesti paigaldatud gaasiseade (nt veesoojendi, gaasikatel), ebaõiged materjalid, süsteemi amortiseerumine, vigased toruühendused jms puudused võivad tekitada gaasilekke, mis võib lõppeda plahvatusega.

Valesti lahendatud ventilatsiooni ehk ebapiisava õhuvahetuse korral on gaasiseadmes küttegaasi põlemine häiritud ning tekib eluohtlikult mürgine vingugaas (CO), mis võib lekkida ruumidesse läbi ebatihedate korstnalõõride. Lase pädeval spetsialistil regulaarselt gaasipaigaldist hooldada ja kontrollida ning seadmega seotud korstent korstnapühkijal puhastada. Gaasitöid tohivad teha vaid vastava gaasitöö pädevusega spetsialistid. Paigalda gaasiveesoojendi või gaasikatla ruumi vingugaasiandur.

Ehitiste konstruktsioonide ohutus

Ehitis peab kogu oma olemasolu vältel olema ohutu. Kui kahtled ehitise ohutuses, telli pädevalt ehitusinsenerilt ehitise audit ning enne ümberehitustööde tegemist kaasa projekteerija.

Mobirise

© Copyright 2014 Aga Mina