Eeskujuliikumise tunnussõnumiks on Aga Mina.

Väikesed lapsed avaldavad oma soovi osaleda ühistegevuste küsides “Aga mina, milline on  minu roll. Ajapikku kujunevad esitatud küsimustele tugivõrgustikult saadud vastuste põhjal elupõhised väärtushinnangud, mis aitavad meil täiskasvanutena langetada vastutustundlikke ja turvalisi otsuseid öeldes “Aga mina … teen/käitun..”
Seega sümboliseerib sõnum Aga Mina teadlike väärtuspõhiste valikute tegemist.

Eeskujuliikumise sümboli „valge õhupalli“ tähendused:

 • Valge värv – hoiakud
  • läbipaistvus
  • ausus
  • omakasupüüdmatus
 • Õhupall – tegevused
  • lastele rõõmu valmistamine turvalisema tuleviku kaudu
  • lubaduste hoidmine
  • kindlameelne ja järjepidev tegutsemine

Eeskujuliikumise sümbol on valge õhupall, millel on sõnum Aga mina. Valge õhupall sümboliseerib eeskujuks olemist ja sellel olev sõnum „Aga mina“ seob eeskujuks olemise personaalselt selle esitaja ja/või kandjaga.

Ülevaated EV100 aasta ühistegevustest

November – Detsember 2017

November

 1. EV100 KINGITUSE AGA MINA AVAMINE / 11.11. 2017/ Korraldaja: programmi meeskond

November–Detsember

 1. AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE  / JUST FILMi programm / Korraldajad: Just Film ja PÖFF
 2. AGA MINA KUULAN LAST Just Film, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu ning lasteombudsmani esindajad.
 3. AGA MINA SALLIN, HOOLIN, AUSTAN, JULGEN / Lastekaitse Liit
 4. AGA MINA MÄRKAN LAST / Lastekaitse Liit

Detsember

 1. AGA MINA TEEN KODU OHUTUKSPäästeamet
 2. AGA MINA LASEN RONGI LÄBI. MIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU / Operation Lifesaver Estonia
 3. AGA MINA USUN NOORESSE! / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 4. AGA MINA AITAN NOORE UNISTUSI ELLU VIIA / Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Märts – Aprill 2018

 1. AGA MINA KIIDAN TEENINDAJAT / Heateenindus.ee
 2. AGA MINA OLEN NOORSOOTÖÖTAJA / Eesti Noorsaootöötajate Kogu
 3. AGA MINA INNUSTAN ÕPPIMASA Innove
 4. AGA MINA SEIKLEN LINNAS OHUTULT / Kaitseliit
 5. AGA MINA LOON LAPSELE TURVALISE KODU / MTÜ Aga Mina
 6. AGA MINA OLEN KIIRUSJÄLGIJA / Maanteeamet
 7. AGA MINA LASEN RONGI LÄBI / Operation Lifesaver Estonia
 8. AGA MINA HOOLIN JA MÄRKAN / Lasteabitelefoni 116111

Mai – Juuni 2018

 1. AGA MINA HOIAN SILMA PEAL / Päästeamet
 2. AGA MINA TAHAN OLLA TERVISEDENDAJA / Eesti Tervisedenduse Ühing
 3. AGA MINA JULGEN SEKKUDA / Politsei- ja Piirivalveamet
 4. AGA MINA MÄRKAN PEREKONDAÄmmaemandusabi Kliinik

November – Detsember 2018

 1. AGA MINA LÄHEN FILMIFESTIVALILE / Pimedate ööde filmifestival
 2. AGA MINA TÄIDAN ÜHE LAPSE JÕULUSOOVI / JCI
 3. AGA MINA KUULAN LAST / Pimedate ööde filmifestival
 4. AGA MINA OLEN VABATAHTLIKEesti Külaliikumine Kodukant
 5. AGA MINA OTSIN HEAD AMETNIKKU / MTÜ Eesti Naabrivalve
 6. AGA MINA TÖÖTAN NOORTEGA / Eesti Noorsootöö Keskus
 7. AGA MINA ISE EI NÄPI / Tehnilise Järelevalve Amet

Eestvedaja
Tamo Vahemets
Tel +372 504 5112
E-post: info@valgeohupall.ee

Projektijuht
Getter Toome
Tel +372 5645 8085
E-post: getter@valgeohupall.ee