Go to Top

MTÜ AGA MINA? Väikelaste vigastuste ennetamine

MTÜ Aga Mina eesmärgiks on väikelaste vigastuste vähendamine suurendades nii laste kui vanemate teadlikkust, juhtides tähelepanu võimalikele ohtudele meie igapäevases elukeskkonnas. Usume, et mida varem õpivad lapsed neid ümbritsevas elus varitsevaid ohte märkama ja ära tundma, seda harvem vajavad nad oma eluteel arstiabi.

Meie partnerid: Aga Mina partnerid Sotsiaalministeerium, Päästeamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Elron, Operation Lifesaver Estonia, TV3, Reach for Change, Harjumaa tervisenõukogu. Eesti Tervisedenduse Ühing, Mürgistusteabekeskus, SA Tallinna Lastehaigla, Tartu linn, Tervise Arengu Instituut.   Aga-mina-kampaania-2015-01

AGA MINA?