Konkurss on suunatud väikese lastearvuga ja/või hajaasustusega piirkondades ning äärealadel asuvatele lasteaedaele ja selle eesmärk on toetada lasteaedu õppevahendiga, mida nad saavad integreerida igapäevastesse õppetegevustesse ohutusalaste teemade käsitlemiseks. Konkursi läbiviimist finantseerib Mollergruppen.

Lasteaiad valitakse välja esitatud taotluste alusel võttes arvesse lasteaia nimekirjas olevate laste arvu, lasteaia regionaalset paiknemist, senist vigastuste ennetusalast tegevust ning põhjendust, miks just neile oleks mängu konkursi korras vaja. Valiku teeb hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Aga Mina esindajad ning koostööpartnerid. “Aga Mina” põrandamängu komplekti väärtus on 280 eurot.

Konkurss “AGA MINA mängin” ehk 50 ohutusalast põrandamängu kingituseks kõige väiksematele

Konkursi tingimused:

  1. Konkursile on oodatud kandideerima munitsipaallasteaiad ning teised alusharidust pakkuvad kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused.
  2. Konkurss on suunatud eelkõige hajaasustusega piirkondades ja äärealadel asuvatele lasteaedadele.
  3. Taotluse võib esitada lasteaia või kohaliku omavalitsuse esindaja.
  4. Taotluse esitamise tähtaeg on 25. november 2016.
  5. Komisjon valib kingituse saajad välja hiljemalt 15. detsember 2016.
  6. Konkursi raames antakse välja 50 “Aga Mina” põrandamängu komplekti, iga väljavalitud lasteaed saab ühe mängukomplekti. 45 lasteaeda valib välja komisjon, 5 lasteaeda selgub Facebooki kampaania kaudu.
  7. Taotluse saavad esitada nii eesti kui vene õppekeelega lasteaiad.

AGA MINA põrandamängude üleandmine toimub käesoleva aasta detsembris pidulikul sündmusel Tallinnas, kuhu on oodatud kõikide väljavalitud lasteaedade esindajad.

* Projekti finantseerib MøllerGruppen 14340 euroga

moller