Go to Top

Konkurss “AGA MINA mängin” ehk 50 ohutusalast põrandamängu kingituseks kõige väiksematele

Pressiteade:

Konkurss on suunatud väikese lastearvuga ja/või hajaasustusega piirkondades ning äärealadel asuvatele lasteaedadele ja selle eesmärk on toetada lasteaedu õppevahendiga, mida nad saavad integreerida igapäevastesse õppetegevustesse ohutusalaste teemade käsitlemiseks.

MTÜ Aga Mina koostöös MøllerGruppeni ja tema Baltimaades asuvate ettevõtetega - Møller Auto, kuulutab välja konkursi, mille raames kingitakse “Aga Mina” põrandamängud 50-le lasteaiale. “Me soovime, et igas Eestimaa lasteaias oleks vähemalt üks “Aga Mina” põrandamäng, mis aitab suurendada laste teadlikkust erinevatest ohtudest ja kujundada vigastusi vältivaid käitumisharjumusi” ütles MTÜ Aga Mina juhatuse liige Getter Toome. “Oleme aga kogenud, et maapiirkondades asuvatel väikestel lasteaedadel on piiratumad võimalused õppevahendite soetamiseks. Nendes lasteaedades käivad lapsed vajavad aga täpselt sama palju teadmisi ohtude märkamise ja nende ennetamise kohta. Seetõttu on meil ülimalt hea meel, et MøllerGruppen on otsustanud toetada “Aga Mina” mängude jõudmist neisse lasteaedadesse” lisas Toome rääkides projekti olulisusest.

Møller Auto Eesti esinduste personaljuhi Sirli Roos’i sõnul ajendas neid projekti toetama asjaolu, et mängu näol on tegemist praktilise töövahendiga, mis aitab lasteaia õpetajatel läbi viia ohutusteemalisi vestlusringe. “Antud projektiga saame toetada pea 10% Eesti lasteaedadest ja oleme õnnelikud, et meie toetusel on väga suur mõju” lisas ta.

“Aga Mina” mäng valmis käesoleva aasta suvel ning on 3 kuuga jõudnud pea 40sse lasteaeda ning lisaks veel koolidesse, ühte perearstikeskusesse ja kõrgkooli. Nüüd on võimalus see mäng endale saada järgmisel 50-l lasteaial.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 25.11.2016 taotlus, mille vorm on leitav MTÜ Aga Mina koduleheküljel www.agamina.ee

Komisjon valib kingituse saajad välja hiljemalt 15.12.2016.

“Aga Mina” põrandamängude üleandmine toimub käesoleva aasta detsembris pidulikul sündmusel Tallinnas, kuhu on oodatud kõikide väljavalitud lasteaedade esindajad.

Lisainfo põrandamängu kohta on leitav meie kodulehelt www.agamina.ee/porandamang

Lisainformatsioon:
Getter Toome
MTÜ Aga Mina juhatuse liige
E-mail: getter@agamina.ee
Tel: 5645 8085

 

MTÜ Aga Mina tegevuse eesmärk on vähendada Eestis väikelastega juhtuvaid vigastusi, mis on tingitud teadmatusest. MTÜ Aga Mina partneriteks on Sotsiaalministeerium, Päästeamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Elron (Eesti Liinirongid AS), MTÜ Operation Lifesaver Estonia, TV3, Reach for Change, Harjumaa tervisenõukogu, Eesti Tervisedenduse Ühing, Mürgistusteabekeskus, SA Tallinna Lastehaigla, Tartu linn, Tervise Arengu Instituut.

AGA MINA?