Go to Top

Mikitamäe Lasteaed võitis ohutusteemalise põrandamängu Aga Mina

Eelmise aasta detsembris korraldas MTÜ Aga Mina oma Facebooki lehel kampaania „Tee kasulik kingitus lasteaiale“, mille raames loositi välja üks ohutusteemaline etendus ning põrandamäng. Antud kampaania eripäraks oli asjaolu, et auhinnad olid suunatud lasteaedadele ning loosimisest osavõtjad said ise valida, millisele lasteaiale nad oma võidu kingivad. Põrandamängu võitis Sigrid Kägovere, kes soovis mängu kinkida Põlvamaal asuvale Mikitamäe Lasteaiale. Mäng anti lasteaiale üle 15. veebruaril 2016. 

Mängu olid üle andmas MTÜ Aga Mina juhatuse liige Getter Toome ning kampaania võitja Sigrid Kägovere nimel tema ema Sirje Kägovere. „Sigrid otsustas mängus osaleda ja võidu kinkida just Mikitamäe Lasteaiale põhjusel, et oma laps on  Tartus lasteaiatee küll juba lõpetanud, aga ta ise on just Mikitamäe lasteaia ning kooli vilistlane“ põhjendas Sigridi valikut tema ema Sirje, kes on ise samas koolis tööl.  Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts lisas omaltpoolt “Me oleme väga rõõmsad vahva ja õpetliku põrandamängu üle! Põrandamäng leiab kindlasti lasteaias kasutamist. Täname ka meie kooli vilistlast Sigrid Kägovere, kes meile sellise kingituse tegi!”

„Praegusel hetkel on mäng olemas vaid Tartu linna lasteaedades, kuhu see jõudis eelmisel aastal koostöös Tartu linnaga läbi viidud pilootprojekti käigus. Mikitamäe Lasteaed on esimene väljaspool Tartut asuv lasteaed, kel avanes võimalus Aga Mina mäng endale saada. Meil on väga hea meel, et võit läks just Mikitamäe lasteaiale. Tegu on väikese lasteaiaga, kelle enda ressursid õppevahendite soetamiseks on piiratud, aga tahe ja valmisolek mängu õppetegevustesse rakendada väga suur“ lisas mängu üle andes omaltpoolt MTÜ juhatuse liige Getter Toome.

AGA MINA põrandamäng on kasulik õppevahend traumasid ja vigastusi käsitlevate vestlusringide korraldamisel ja mängude läbiviimisel lasteasutustes. Mängus on kajastatud kukkumiste, põletuste, mürgistuste ja varia valdkonda kuuluvate vigastuste temaatika. Mäng on välja töötatud koos erialaspetsialistidega. Hetkel on põrandamäng täiendamisel ja uuendatud versioon valmib käesoleva aasta mais. Kõigil huvilistel on mängu võimalik osta ning MTÜ Aga Mina omaltpoolt toetab mängu jõudmist lasteaedesse erinevate toetajate abil taoliste kampaaniate ning muude tegevuste käigus.

MTÜ Aga Mina on väikelaste vigastuste ennetusega tegelev organisatsioon, kelle eesmärgiks on suurendada nii laste kui neid ümbritsevate inimeste teadlikkust võimalikest ohtudest ja nende vältimise võimalustest.


Lisainformatsioon:

Getter Toome
MTÜ Aga Mina juhatuse liige
Tel: +372 5645 8085
E-mail: getter@agamina.ee
Web: www. agamina.ee


AGA MINA?