Go to Top

11 lasteaeda saavad kingituseks vigastuste ennetuse alase “Aga Mina” põrandamängu

MTÜ Aga Mina algatusel on mitmete organisatsioonide koostöös valminud ainulaadne väikelaste vigastuste ennetamise eesmärgil loodud õppevahend – “Aga Mina” põrandamäng. Põrandamängus on käsitletud põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-, raudtee-, vee- ja tuleohutuse ning muude valdkondade vigastuste ennetamise teemad. Põrandamängu abil saavad lasteaedade õpetajad läbi viia vastavasisulisi vestlusringe ja lapsed õpivad mängulisel ja huvitaval moel eluks vajalikke teadmisi. Päästeameti toetusel antakse sellel nädalal mängud üle esimesele 11-le lasteaiale.

“Väikelaste vigastuste ennetamisega tegelemise vajadus tuleneb asjaolust, et viimase 5 aasta jooksul on väikelastega juhtuvate õnnetuste arv Eestis suurenenud (Tallinna Lastehaigla näitel jõuab igal aastal varasemaga võrreldes traumapunkti 10% rohkem lapsi). Peamisteks põhjusteks on kukkumised, põletused, mürgistused ja liiklusõnnetused. Lisaks on vastavad näitajad Eestis palju suuremad kui teistes arenenud Euroopa riikides. Lastega juhtuvad vigastused on aga 95% ulatuses välditavad. Neid aitab vähendada nii vanemate kui laste teavitamine turvalisest käitumisest kui ka laste igapäevakeskkonna turvalisemaks muutmine” põhjendab algatuse olulisust MTÜ Aga Mina juhatuse esimees Tamo Vahemets. Laste ohutusalase teadlikkuse suurendamiseks on MTÜ Aga Mina loonud vigastuste ennetuse alase etenduse ning põrandamängu lasteaedadele.

“Aga Mina” põrandamäng on valminud koostöös erinevate erialaspetsialistidega ning selle väljatöötamist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu, Päästeamet, Maanteeamet ja Elron (Eesti Liinirongid AS). Tegemist on ainulaadse õppevahendiga, milles on kajastatud terviklikult niivõrd mitmete valdkondade ohutusalane teave. Põrandamängu saab kasutada kogu rühmaga (kuni 24 lapsega) ning selle eakohasus ja metoodika on testitud ligi 40s Eesti lasteaias. Käesoleva aasta sügisel on mängust valmimas ka venekeelne versioon.

Koostöös Päästeametiga antakse “Aga Mina” põrandamängud käesoleva nädala jooksul üle esimesele 11-le lasteaiale. “Lasteaiad valiti välja nende hulgast, kus eelmisel õppeaastal “Aga Mina” etendus külas käis (kokku nägi etendust eelmisel aastal ligi 2500 last). Need lasteaiad on näidanud üles soovi vigastuste ennetuse temaatikale rohkem tähelepanu pöörata ja soovime neid selle eest tunnustada, kinkides õppevahendi, mille abil saab arutleda nii etenduses käsitlemist leidnud olukordade üle kui ka uusi teemasid algatada” selgitas lasteaedade valikut MTÜ Aga Mina juhatuse liige Getter Toome.

Tänu Päästeameti toetusele jõuab põrandamäng Paide Sookure lasteaeda, Jõgeva lasteaeda Rohutirts, Kehtna lasteaeda Siller, Pärnu-Jaagupi lasteaeda Pesamuna, Sindi lasteaeda, Tabasalu lasteaeda Tibutare, Jüri Õie lasteaeda, Peetri lasteaeda, Tallinna Rännaku lasteaeda, Tallinna lasteaeda Rabarüblik ning Tallinna Lepistiku lasteaeda.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi põhjendas Päästeameti osalust projektis järgnevalt: “Lastega on väga oluline rääkida kodus ja selle ümbruses valitsevatest ohtudest. Loodud ohutusalane õpetlik mäng on parim viis, kuidas väikelapsi teavitada ohtudest just neile sobivaimal viisil, milleks on õpe läbi mängu. Kuivõrd soovime, et antud mäng jõuaks võimalikult paljudesse lasteaedadesse, otsustasime finantseerida ka mängude kinkimist 11-le lasteaiale. Loodame, et mängud leiavad õpetajate poolt aktiivset kasutust ning seeläbi suureneb laste teadlikkus ka vee- ja tuleohutuse teemadel”.

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Eve-Mai Valdna põhjendas Maanteeameti kaasatust järgnevalt: “”Aga Mina” mängu puhul on tegemist arendava ja mängulise õppevahendiga, milles on kajastatud kõik peamised ohuvaldkonnad ning mille kaudu saavad lapsed õppida ohte märkama ja teadvustama ning ohuolukordi teadlikult vältima. Positiivne on see, et tegevusse saab kaasata terve lasteaiarühma, mis omakorda võimaldab ohutusteemast osa saada paljudel lastel”.

„Elron osaleb Aga Mina projektis nii nõu kui jõuga, et teadmised ohutust raudtee ületamisest ja rongi peale tulemisest jõuaksid lasteni veel enne, kui nad iseseisvaid käike tegema hakkavad. Loodan, et teadlikult järjepideva tööga lasteaiaealiste laste hulgas saame vähendada riskiolukordade tekkimist raudteealas. Tore on see, et lapsed on ka suurepärased oma vanemate õpetajad“, põhjendab ühises projektis osalemist Elroni kommunikatsioonijuht Mai Vahtrik. ”Tänan Aga Mina meeskonda, kes on aidanud tõsised teemad laste jaoks põnevasse ja mängulisse vormi valada“, lisas ta.

2015. aasta detsembris pälvis MTÜ Aga Mina TV3 ja Reach for Change’i poolt korraldatud rahvusvahelise konkursi “Laste rõõm” stipendiumi, mida samuti põrandamängu arenduseks kasutati.

“Aga Mina” põrandamängud ootavad jõudmist igasse Eestimaa lasteaeda. Mängu saavad tellida nii lasteaiad, kohalikud omavalitsused kui ka lapsevanemad, kes soovivad teha mõnele lasteaiale väga väärtusliku ja sisuka kingituse. Üheskoos saame lastele pakkuda turvalisemat lapsepõlve!

MTÜ Aga Mina tegevuse eesmärk on vähendada Eestis väikelastega juhtuvaid vigastusi, mis on tingitud teadmatusest. MTÜ Aga Mina partneriteks on Sotsiaalministeerium, Päästeamet, Maanteeamet, Elron (Eesti Liinirongid AS), MTÜ Operation Lifesaver Estonia, TV3, Reach for Change, Harjumaa tervisenõukogu, Eesti Tervisedenduse Ühing, Mürgistusteabekeskus, SA Tallinna Lastehaigla, Tartu linn, Tervise Arengu Instituut.

 

Lisainformatsioon:
Getter Toome
MTÜ Aga Mina juhatuse liige
Tel: 5645 8085
E-mail: getter@agamina.ee
Web: www.agamina.ee

Kairet Kõljalg
Ennetustöö osakonna ekspert
Päästeamet
Tel: 628 2154
E-mail: kairet.koljalg@rescue.ee

Mai Vahtrik
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Elron (Eesti Liinirongid AS)
Tel: 673 7416
E-mail: mai.vahtrik@elron.ee

Eve-Mai Valdna
Ennetustöö osakonna ekspert
Maanteeamet
Tel: 507 8232
E-mail: eve-mai.valdna@mnt.ee

 

AGA MINA?